प्रतीक्षायन

प्रतीक्षायनमध्ये वेगवेगळ्या शीर्षकांची एक महाकविता तयार होते. प्रेम या अत्युत्कट भावनेच्या मूलभूततेचा शोध असे या मालिकाकाव्याचे रूप आहे. प्रेम म्हणजे स्त्री-पुरावांच्या जीवनातील भावकाव्यच होय. या तरल, मोहक आणि दाहक लालित्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न म्हणजे प्रतीक्षायन! स्त्री-पुरुषांची भावविश्वे ज्याची कायम प्रतीक्षा करीत असतात. अशा संपूर्ण प्रेमाचे आभासचित्र म्हणजे प्रतीक्षायन! जीवनात प्रेम या नावाने एक अटळ आणि मूलभूत महासत्य वावरते, हे महासत्य समाजवून घेण्याचा प्रयत्न म्हणजे प्रतीक्षायन!

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +4 (from 4 votes)
प्रतीक्षायन, 5.0 out of 5 based on 1 rating