यशवंत मनोहर यांचे साहित्य

सदर पुस्तकात डॉ. डोळस यांनी यशवंत मनोहरांच्या साहित्यातील आशयसू़त्रांची आणि अभिव्यक्तीवैशिष्ट्यांची अभ्यासपूर्ण मांडणी केलेली आहे.

Contents :

प्रस्तावना: प्रा. राजेंद्र गोणारकर
1. दलित साहित्याची वाटचाल
2. डॉ. यशवंत मनोहर यांची कविता
3. डॉ. यशवंत मनोहर यांची कादंबरी
4. डॉ. यशवंत मनोहर यांचे प्रवासवर्णन
5. डॉ. यशवंत मनोहर यांचे वैचारिक निबंधलेखन
6. डॉ. यशवंत मनोहर यांचे समीक्षालेखन
7. डॉ. यशवंत मनोहर यांची काव्य व गद्यशैली
8. डॉ. यशवंत मनोहर यांच्या साहित्याची मूर्धन्यता परिशिष्ट्ये
अ) डॉ. यशवंत मनोहर: संक्षिप्त जीवनपट आणि मिळालेले पुरस्कार
ब) आधार ग्रथांची सूची
क) डॉ. यशवंत मनोहर यांच्या साहित्याची सूची
ड) संदर्भ ग्रंथसूची
इ) नियतकालिकांची सूची

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 3.8/5 (6 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +2 (from 2 votes)
यशवंत मनोहर यांचे साहित्य, 3.8 out of 5 based on 6 ratings